top of page
150622_020.jpg


Omyl o ochrane včiel
Včela medonosná sa preceňuje

22.7.2022

Možno ste už počuli o tom, že keď zomrie posledná včela, tak štyri roky na to my ideme za nimi. Prípadne podobné, iné správy o tom, že populácie včiel klesajú a aké je to alarmujúce.


Problém je, že v týchto správach sa nehovorí o bežnej včele. Nehovorí sa o tej, ktorú všetci poznáme a ľudia ju milujú už tisícročia (Včela medonosná - Apis mellifera). Reč je práveže o iných druhoch z čeľade apidae a z rodu Hymenoptera (Blanokrídlovce).


Existujú iné druhy, ktoré dokážu omnoho efektívnejšie opeľovať rastliny než obľúbené včely medonosné a populácie týchto druhov sú na ústupe (na rozdiel od populácie včely medonosnej). Množstvá úľov včely medonosnej už roky rastú po celom svete.

 

Medzi ostatné opeľovače patria napríklad: osy, čmele, motýle, drevár, pieskárky, murárky, tipule a mnoho ďalších.  


U nás žije 650 druhov samotárskych včiel a za ich úbytok môže zmenšovanie potenciálnych príbytkov, rozsiahle a pravidelné kosenie, intenzívne pestovanie jedného druhu plodín na veľkých plochách a používanie insekticídov počas dňa. Mnohé druhy samotárskych včiel alebo iných opeľovačov sú naviazané na konkrétny druh/druhy rastlín, ktoré opeľujú najefektívnejšie. Napríklad “klasické” včely opeľujú väčšinu rastlín, ale iba minimum skutočne efektívne (Čo je/môže byť spôsobené napríklad ich stavbou tela).

Včela medonosná pokrytá peľom na kvete tekvice

Napríklad kvety tekvicovitých rastlín najlepšie opeľujú čmele. Lebo kvety sú veľké a na to aby boli efektívne opelené, musí nimi "zatriasť" niečo ťažšie. 

150522_160.jpg
Malý problém s včelou medonosnou


Naša populárna včielka má jednu výraznú negatívnu vlastnosť. Vďaka nej vzniká tzv. "prevčelenie krajiny".

Ak je na istom území, v rovnakom čase veľa včelstiev (úľov), tak kvôli konkurenčnému boju (najmä boj o potravu) a kvôli rozširovaniu spoločných patogénov budú populácie "divých" včiel/opeľovačov klesať [Mallinger a kolektív, 2017]. Dá sa povedať to, že naše "medové včely" vytláčajú tie efektívnejšie opeľovače ako sme písali vyššie.

Zmätok v pomenovaniach

Väčšina výskumov v tejto oblasti je pochopiteľne v angličtine. Anglické pomenovanie včiel je "bees", teda v preklade "včely". Lenže v rámci toho že napríklad v angličitine sú čmele "bumblebees" tak sú považované za časť "bees". Lenže u nás čmele nie sú priamo včely. I keď sú súčasťou čeľade včelovité. Preto potom v preklade dochádza k zmätku. Preto potom máme dojem že sa hovorí o včelách ale myslia sa aj čmele a podobne. 
 

Včela medonosná má tiež problém

Aj keď populácia včely medonosnej celosvetovo neklesá ale dokonca rastie, tak je dobré poznamenať že aj ona je v "ohrození". So vznikom a rozšírením chorôb a škodcov napádajúcich včelstvá je dnes samostatne a dlhodobo prežívajúce včelstvo bez zásahu človeka (aplikovanie prípravkov a pod.) skutočne vzácne. Už sa bežne tvrdí že včela bez človeka neprežije. 

A ako prispieť k záchrane aj tých, ľuďmi prehliadaných, zároveň ale lepšie opeľujúcich včiel?


Ak máte vlastný pozemok, tak môžete niektoré miesta nechať nepokosené alebo kosiť šachovnicovo (tak ako by sa to malo ideálne robiť v mestách). Môžete stavať hmyzie hotely- to je ako stavať vtákom búdky. Poskytujete tým včelám a ďalšiemu hmyzu priestor na život, ako to kedysi poskytovali, vo veľkom olamované a neskôr osekávané a opiľované stromy.  

Takže ak  chcete pomôcť prírode tak sa nemusíte stať včelármi. Staňte sa radšej hmyzími "hoteliérmi", "nekosičmi" a "nepostriekačmi".

Danko a Denka z Očami prírody

Logo.png
bottom of page